Честит празник
скъпи медици !
Честитa
Коледа !
Весели
празници !
Честитa
Нова
Година !
Честито Воскресение
Христово!
bmc_velikden
Весели
Празници !
bmc-christmas

Високо-специализирани изследвания

Ехокардиография


Д-р С. Рашкова Д-р А. Стойкова
Електромиография ( ЕМГ )

Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания – заболявания на периферни нерви, ...

Д-р М.Йонова Д-р М. Ганчева
Електроенцефалография
( ЕЕГ )

Основен метод за откриване и контрол при лечението на: епилепсия, доброкачествени и злокачествени тумори на мозъка, състояние след травми ...

Д-р В. Василев
Доплерова сонография
( ДСГ )

Това е ултразвуков метод за профилактика и лечение на исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение ...

Д-р П. Паралчева
Криотерапия Д-р К. Йорджева
Пункция и аспирация на максиларен синус Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси Д-р Д. Димитров
Ехографско изследване на стави при деца; Диагностична и терапевтична пункция на стави Д-р Д. Димитров