Честит празник
скъпи медици !
Честитa
Коледа !
Весели
празници !
Честитa
Нова
Година !
Честито Воскресение
Христово!
bmc_velikden
Весели
Празници !
bmc-christmas

Политика за поверителност

Точност и истинност на информацията

     Тази WEB страница и нейното съдържание се публикува за Ваше удобство. БМЦ - Габрово не гарантира, че интернет страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. БМЦ - Габрово си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. БМЦ - Габрово се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но БМЦ - Габрово не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.
 

Гаранции

     Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, включващи, но не ограничени до гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и косвени гаранции за комерсиалност или пригодност за определена цел, не се дава във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на тези страници. БМЦ - Габрово не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на тази услуга, дори ако БМЦ - Габрово е бил предупреден за вероятността от настъпването на такива вреди.
 

Лична и некомерсиална употреба на информацията

     Сайтът на БМЦ - Габрово е предназначен изключително за лична и некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на БМЦ - Габрово и този интернет сайт.
 

Защита на авторските права

     БМЦ - Габрово е изключителен собственик на интернет страницата и всички приложения и модули на www.bmc-gabrovo.bg са собственост на БМЦ - Габрово. Автор на всички публикации и материали в сайта е БМЦ - Габрово. Ако забележите нарушение на авторски права в този сайт, молим да ни уведомите своевременно на е-поща: jessy.gmgb@gmail.com. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на БМЦ - Габрово и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците са притежание на БМЦ - Габрово. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на БМЦ - Габрово. Всички права са запазени.
 
     При използването на материали от интернет страниците на www.bmc-gabrovo.com, медии и партньори се задължават изцяло да се придържат към утвърдените в тези правила ограничения и условия, ако с договор не е уговорено друго. Копирането на текст или графика от този сайт ще бъде преследвано по силата на българското законодателство.
 
 

Забранена и непозволена употреба

     При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на БМЦ - Габрово за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели.

     Изпращайки материали до нашите e-mail адреси чрез електронна поща или през интернет страницата на БМЦ - Габрово, Вие приемате следните условия:

а) Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили. БМЦ - Габрово може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

     Имената на .